Tuesday, January 24, 2012

Bila kepingan salji berguguran...

f /4.5
1/20 sec
ISO 1600

f /4.5
1/30 sec
ISO 200

f /4.5
1 sec
ISO 200

f /16
2.5 sec
ISO 200

f /16
2.5 sec
ISO 200

f /11
2.5 sec
ISO 200

f /12
1/15 sec
ISO 200

f /16
1/40 sec
ISO 400

f /12
1/30 sec
ISO 200

 f /16
1/20sec
ISO 200

No comments: